Browsing Category

Art and Literature

Art and
Literature

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದಾಸ್ತಾನು ಶಂಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ

ವಿಜಯಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆನರಗುಂದ: ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ

ಕೊರೋನಾ ಕತ್ತಲು

ವಿಜಯಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಹಾಪೂರದಾಗ ಮನಿ ಮಠಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಂಗಾಲ ಆಗೇವರೀ,ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕ ನರಳಾಡಕ್ಕತ್ತೇವೆ.ನಂಬಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟತಿಚೀನಾ ಮರಿಲಾರದ

ಓ ದೇವರೆ

ಓ ದೇವರೆಕಾಲು ಸುಡುತ್ತಿವೆಎರಡೂ ಕಯ್ಯಲ್ಲು ಬದುಕು ,ಬಿಡಲಾಗದುಕಾಲು ಸುಡುತ್ತಿವೆಎರಡು ಕಯ್ಯಲ್ಲು ಅನ್ನ , ಚೆಲ್ಲಲಾಗದುಕಾಲು ಸುಡುತ್ತಿವೆಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾ…ಅಂಗಾಲು