`Valase yākri nim'mūrallē udyōga khātri duḍime khātri'

error: Content is protected !!